ב"ה

משיח עכשיו

חזרת הנבואה בדורנו

"מלך המשיח נביא גדול הוא"

מנבואות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מה"מ שליט"א:

לפני מלחמת ששת הימים ומלחמת המפרץ: כאשר העם היה בפחד היה הרבי המרגיע

שהבטיח ניסים ונפלאות.

לפני מלחמת יום כיפור: בקיץ תשל"ג כשאיש לא חלם על מלחמה דיבר הרבי רבות על "אוייב ומתנקם"

שהדרך להשביתו היא על ידי "יעוללים ויונקים" - ילדים שילמדו תורה ושבוע לפני יום כיפור כבר דיבר על ניצחון במלחמה.

כשעלה גורבצוב לשילטון בבריה"מ: וכולם חששו מימים קשים הבטיח הרבי מהפך ועליית יהודים.

על תוכנית האוטונומיה: "אפילו רק דיבורים על אוטונומיה ומסירת שטחים הם עינין של פיקוח נפש ממש" חס ושלום.

בסופת ההוריקן במיאמי: הורה בניגוד לכולם להשאר במקום הסכנה והסופה השיגה דוקא את הנמלטים.

ילדים: אלפי משפחות שבמשך שנים לא נפקדו בילדים נושעו על ידי ברכותיו של הרבי

וזאת במקרים שרופאים לא נתנו שום סיכוי.

בריאות: חולים רבים שאיבדו כל סיכוי להישאר בחיים נושעו על ידי ברכותיו של הרבי.

משיח וגאולה: כשם שראינו בהתגשמות כל נבואותיו כן נראה בקרוב ממש בהתגשמות הנבואה העיקרית:

"אנו נמצאים בימות המשיח; הנה זה משיח בא וכל שנשאר הוא לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש "

ראשי

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד