ב"ה

משיח עכשיו

תפילין

"וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפת בין עיניך"

הקדמה: יש כמה מצוות בודדות שעליהן נאמר ,כי הן שקולות כנגד כל התורה כולה ,מצוות תפילין היא אחת מהן

מצווה זו היא גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר שבין עם ישראל לאלוקיו (השתיים האחרות הן מילה ושבת)

דבר זה מלמד על חשיבותה הרבה של מצוות התפילין.

אחת ממטרותיה של מצווה זו היא לסייע לאדם להכפיף את מוחו וליבו (כלומר, את שכלו ואת רגשותיו) לבורא העולם

לכן מניחים את התפילין על הראש - כנגד המוח ועל הזרוע - כנגד הלב.

ומקדימים את ההנחה על הזרוע להנחה על הראש, דבר הרומז לעיקרון היהודי החשוב של "נעשה" קודם ל "נשמע":

תחילה היד המסמלת את העשיה, ורק לאחר מכן הראש, המסמל את הידע וההבנה.

סגולתה: כלכל מצווה, גם למצוות התפילין יש סגולה מיוחדת.

סגולתה של מצוות התפילין היא להרתיע אויבים מלפגוע בעם ישראל, כשם שנאמר:"וראו כל עמי הארץ

כי שם ד' נקרא עליך (אלו התפילין) ויראו ממך". סגולה זו מקנה חשיבות מיוחדת לתפילין, נוכח העובדה

שאנו מוקפים אויבים שאינם חדלים מלתכנן מזימות כנגדנו.

על כן חשוב מאד שכל גבר יהודי, מגיל 13 ומעלה, יניח בכל יום חול תפילין כשרות.

כדאי להתפלל בהן את תפילת השחרית, אך מצווה זו עומדת בפני עצמה ואפשר להניח את התפילין,

לקרוא את "קריאת שמע" ולחלצן.

זמן הנחת התפילין: משהאיר היום ועד שקיעת החמה.

(רצוי להניחן מיד בבוקר, אך אם לא נתאפשר הדבר, אפשר להניחן עד השקיעה).

ממעינות החסידות: הנחת תפילין משפיעה על המוח ועל הלב.

ולכאורה - איזה קשר יש בין הפרשיות והבתים של תפילין לרגש האדם ושכלו?

ויש להסביר זאת על פי משל: גלגלי השעון מניעים זה את זה, עד לגלגל שאליו מחוברים המחוגים

המראים את השעה ואת הדקה, ואדם נעזר בשעון זה כדי לתכנן את סדר יומו.

אנו רואים אפוא, שאף שהקפיץ המניע את הגלגל הראשון אינו קשור כלל לאדם,

הוא משפיע על תכנון סדר היום שלו.

ראשי

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד