ב"ה

משיח עכשיו

עשרת המבצעים

אהבת ישראל: לאהוב כל יהודי כמוך ממש

צדקה:לתת צדקה בכל יום חול ולקבוע קופת צדקה בבית וברכב

חינוך:להשתדל שכל ילד יהודי יקבל חינוך תורני אמיתי

תורה:לקבוע עיתים לתורה בכל יום ובפרט בעניני גאולה ומשיח

ספרי קודש:שימצאו בכל בית יהודי ספרי קודש(לפחות ספרי היסוד) חומש תהילים וסידור תפילה

נרות שבת קודש:כל אשה ובת תדליק נר של שבת ויום טוב בזמן ובברכה

תפילין:כל גבר מגיל שלוש עשרה ומעלה יניח תפילין בכל יום חול

כשרות:להנהיג מטבח כשר בשני סוגי כלים לבשר וחלב ובמאכלים כשרים

מזוזה:לקבוע מזוזה כשרה ובדוקה בפתח כל חדר

טהרת המשפחה:להקפיד על כל דיני הטהרה

משיח: להכין את עצמו, בני ביתו וסביבתו לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

ראשי

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד